Lions HedelandVelkommenLidt om osAktiviteterDem vi støtterKontakt osLions DK 
  Lions Danmarks humanitære hjælp   
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Julehjælp 2017
Lions Hedeland har indsamlet madvarer til Værestedet Paraplyen og doneret juleposer til Forælder Fonden

>> Læs mereLions pris 2017 uddelt af HKH Prins Henrik
Donationen er i år på 624.000 kr., der deles ligeligt mellem to prismodtagerne, nemlig Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Lukashuset børne- og unge hospice.

>> Læs mereOverskuddet fra årets Tøsemesse 2017
Doneret til Værestedet Paraplyen i Taastrup

>> Læs mereBilleder fra årets Tøsemesse 2017


>> Læs mereKlik her for besøge Nextwave

UDDELTE LIONSPRISER

Klik på Lions Club Danmarks hjemmeside, hvis du vil læse mere

Lions Danmarks hjemmeside

 

LIONS PRISEN 2016

 Blev i juni overrakt af HKH Prins Henrik ved en sammenkomst på Kongeskibet Dannebrog på Aarhus Havn
 
 

Donationen, der i år er på 600.000 kr., gives til to prismodtagere.

Færøernes Børnehjem i Thorshavn og Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN.

 
 
Historisk donation til Færøerne
Færøernes Børnehjem får 400.000 kr. til deres hjem for børn, der er ofre for omsorgssvigt i deres hjemlige omgivelser og derfor kraftigt underudviklede vedrørende positive oplevelser. Hjemmets 23  beboere har oplevet livet som trist og gråt uden meningsfyldt indhold.

Børnehjemmet får tildelt Lions Pris 2016 til etablering af en sansehave, der kan medvirke til at udvikle børnenes motoriske, hjernefunktionelle og følelsesmæssige evner. Med prisen får børnehjemmet mulighed for at etablere haven med stenmiljø, drivhus, vandmiljø og musikinstrumenter.  


Sorggrupper over hele landet
Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN får tildelt Lions Pris på 200.000 kr. til etablering af et landsdækkende net af sorggrupper.

Frivillige ildsjæle
Foreningen, der er oprettet i 1985, er bygget op omkring frivillige og ulønnede personer, der selv har mistet et barn og gennemlevet den smerte, det er at miste.
"I kraft af prisbeløbet på 200.000 kr. formår vi som forening nu at udvikle og drive 20-25 sorggrupper fordelt over hele landet," udtaler Åse Bech Pedersen, bestyrelsesformand i VI HAR MISTET ET BARN.

 

 

LIONS PRISEN 2015

Lions Pris støtter projekt, der skal undersøge, om det at synge virker på børn med psykiske udfordringer f.eks. ADHD, Autisme og Aspergers syndrom.
 

 

  

 

Prisen blev onsdag, den 10. juni 2015 overrakt af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen på Fredensborg Slot.   

Kunstnerisk leder Mads Bille modtog Lions Pris 2015 på vegne af Den Jyske Sangskole og Sangens Hus. Prisen er på 500.000 kr. og beløbet skal anvendes til at gennemføre projektet ”Alle har en stemme - sang som redskab til inklusion af udsatte børn og unge”.

Projektet er en forskningsmæssig undersøgelse af sangens strukturerende og inkluderende indvirkning på børn og unge med psykiske udfordringer i form af ADHD eller Autisme Spektrum Forstyrrelse, herunder Aspergers Syndrom.

Læs mere om projektet: Den Jyske sangskole  

- Hvis Lions på nogen måde kan være med til at forbedre livet for fremtidens børn med psykiske udfordringer, så føler vi, at Lions Prisen er vel anbragt, siger Kurt Korsbæk, formand for Lions Pris udvalget. - Og med ildsjælene på Den Jyske Sangskole som projektdeltager, har vi fundet nogle dygtige medspillere.

Den Jyske Sangskole er drivkraften i Sangens Hus, der omfatter 10 regionale sang-kraftcentre* fordelt over hele landet. Det er erfaringer fra disse sangmiljøer, der indikerer, at sangen har en angstdræbende, strukturerende og meningsgivende funktion i børnenes liv.

De 10 lokale Sangenshus kraftcentre er Thy Sangskole, Sangkraft Nord, Den Jyske Sangskole, Sangkraft Aarhus, Esbjerg Sangakademi, Haderslev Sangakademi, Det sønderjyske Sangcenter, Sønderborg, Assens SangKraftcenter, Sangskolen Fåborg Midtfyn, Roskilde Synger - Se www.sangenshus.dk

 

    

Lions prisen 2014

uddeltes til træning af nyblinde og hjerneskadede børn

Prisen blev den 23. juni 2014 overrakt af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen på Fredensborg Slot. Der er i år to prismodtagere, nemlig Dansk Blindesamfund og Foreningen Hjernebarnet.
Før overrækkelsen begrundede Kurt Korsbæk, Lions Club Silkeborg og formand for Lions Pris Udvalget årets donationer.

De to projekter er:

Træningsbane til nyblinde


Dansk Blindesamfund modtager 455.000 kr. til projektet "Et vigtigt skridt mod en sikker færden". På et 500 m2 stort område ved Dansk Blindesamfunds kursusejendom Fuglsangcentret i Fredericia etableres en bane, som blinde og svagtseende under virkelighedstro forhold kan træne på.

Træningsbanen er specielt tænkt anvendt af nyblinde for at lære dem at blive trygge ved den hvide stok, før de bevæger sig ud i trafikken. Endelig kan træningsbanen bruges til at teste nye typer hjælpemidler, fx GPS-navigation.

>> Se mere om Dansk Blindesamfund

Hjertebarnet Hjemmetræning af hjerneskadede børn


Foreningen Hjernebarnet modtager 200.000 kr. til et ambitiøst bogprojekt, der forhåbentlig kan realiseres allerede i indeværende år.
Hjernebarnet er en relativt nystartet forening for forældre, som har valgt at hjemmetræne deres hjerneskadede børn. Bogprojektet skal formidle saglig information om hjemmetræning til familier med hjerneskadede børn og til beslutningstagere i det offentlige system.

Bogen vil indeholde 26 autentiske historier om livet med hjemmetræning skrevet af forældre og/eller søskende til hjemmetrænende børn. Prisen på 200.000 kr. skal finansiere udgivelsen af første oplag af bogen trykt i 2.000 eksemplarer.

>> Se mere om Hjernebarnet

Lions Pris 2013

På 600.000 til Vejle Diabetes Biobank

 

Projektet har til formål at bekæmpe alvorlige sygdomme, herunder  

blindhed, som følge af diabetes. Projektet, der ledes af professor, dr. med. Ivan Brandslund, Klinisk Biokemisk Afdeling og overlæge, dr. med. Cramer Christensen, Medicinsk Afdeling, begge på Vejle Sygehus i samarbejde med øjenafdelingen ligeledes på Vejle Sygehus.

>> Læs mere her

>> Se indslag på TV-Syd

Lions Pris 2012

på 500.000 kr. er i år opdelt i to portioner på hver 250.000 kr. og går til
Julemærkefonden og et projekt for smerteforskning

Den ene prismodtager er Julemærkefonden, der modtog 250.000 kr. til driften af Fondens 4 julemærkehjem, herunder til indkøb af inventar og undervisningsmateriel.

Der er i øjeblikket meget stor fokus på de mange overvægtige børn og de problemer de har.
Med donationen ønsker de danske Lionsklubber at medvirke til at give et antal af disse børn i alderen 6-14 år et ti ugers ophold på et julemærkehjem.
Når børnene ankommer, er de præget af manglende selvværd på grund af overvægt, mobning og ensomhed. Et ophold med motion og sunde kostvaner blandt ligesindede giver dem lavere vægt, større tro på tilværelsen og langt mere selvtillid, så de bedre er i stand til at tackle dagligdagen, når de vender tilbage.

>> Læs mere om Julemærkefonden

 

Lions Pris 2012Den anden prismodtager er Professor, dr. med. Lars Arendt-Nielsen, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, der modtager 250.000 kr. til indkøb af smertemålingsudstyr til brug for et toårigt forskningsprojekt på tre nordjyske sygehuse.

Projektet har til formål at kortlægge slidgigts indvirkning på smertesystemets tilstand.
Professor, dr. med. Lars Arendt-Nielsen og hans centerteam hører til blandt verdens førende smerteforskere.

>> Se mere om Lions Pris 

Fra venstre Torben Jensen, Lions Club Aalborg Mariendal, professor Lars Arendt-Nielsen, HKH Prinsgemalen, Hans Erik Nielsen, Julemærkefonden og Birgitte Damkilde - Lions Club Silkeborg Theodora

 

 Lions Pris 2011

Lions klubberne i Danmark hjælper Regionshospitalet Hammel Neurocenter med at etablere en ny sansehave - til gavn for hospitalets hjerneskadede patienter og deres familier

 

 

Lions Prisen på ½ mill. kroner, blev uddelt den 28. juli, af HKH Prinsgemalen ved en festlig lejlighed på Gråsten Slot.

Hammel Neurocenter:

Lis Kleistrup, ledende terapeut,
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen,
MereteStubkjær Christensen,ledende overlæge,
Vibeke Prenther, oversygeplejerske

 

Lions Pris 2011 modtagerne 

   Ungdomsudveksling med Lions Danmark

Hvert år holder de 4 distrikter, som Lions Danmark er delt op i, deres egen ungdomslejr. Her deltager unge fra hele verden, med ca. 30 deltagere på hver lejr, fordelt på godt 20 nationer. læs mere
 

Lotte og løverne


Entertaineren Lotte Heise er med, når Lions klubberne i Danmark støtter centre for seksuelt misbrugte. Det sker med en kampagne der  er igang over hele landet.


Lotte Heise har i lang tid været protektor for Christine Centret i Århus, et center, der yder rådgivning og støtte til seksuelt misbrugte. 

Læs mere om: christinecenteret.dk


 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark